Η Ομάδα μας

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαχειριστής του Project : 

 

E-mail: mail@lyk-sindou.thess.sch.gr

Είναι το E-mail του 1ου ΓΕΛ ΕΧΕΔΩΡΟΥ

-----------------------------------------------------------------------

ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ :

 

 

 

Στα πλαίσια του μαθήματος Ερευνητική Εργασία ( Project) σχολικής περιόδου 2012 - 2013.